Klizne stijene

  • vanjske
  • unutarnje
  • ispuna staklo
  • zvučna i toplotna izolacija

ISPUNA STAKLO:


Podkonstrukciju čine čelični profili 50×100, 50×30 i 50×20mm, stijenke debljine 2mm. Oni su pričvršćeni u gredu preko nosača i vijaka M10.
Na podkonstrukciju odozdo naliježe aluminijska vodilica tipa NIZ-21 ili NIZ-25.
Vijcima se veže za podkonstrukciju preko unaprijed predviđenih rupa.
Vodilica nosi točkiće segmenata pokretnog vanjskog zida.
Na mjestu gdje se “slažu” segmenti nalazi se parking.
Parking također ima svoju podkonstrukciju, a sastoji se od specijalno, precizno savijene aluminijske vodilice.

Segmenti pokretnog vanjskog zida:

Konstrukcija segmenata je urađena od Al profila, eloksiranih u prirodnu boju aluminija (S0) ili plastificiran u boju po RAL karti ili u boji drveta.
Međusobno su spojeni odgovarajućim okovima.
Ispuna segmenta je od lamistal stakla, IZO stakla, kaljenog stakla ili panela.
Segmenti su ovješeni na aluminisku vodilicu NIZ-21 ili NIZ-25, preko posebnih nosača koji se sastoje od točkića sa ležajem i specijalnog vijka sa mogućnošću regulacije položaja.
Bitno je naglasiti da nema donje vodilice, već samo po jedna cjevčica od inoxa u podu za svaki segment.
Zaokretni ulazni segment se izvodi na parkingu, služi kao ulaz ili prolaz u ograđeni dio.
Konstrukcija segmenata je urađena kao i segmenti pokretnog vanjskog zida.
Preko skrivenih spojnica povezani sa stubom od aluminija.
Brava sa ručkom i ključanjem na predviđenoj poziciji.
Ispuna segmenta je od lamistal stakla 3.3.1.